Site icon Kuhmon karelianismiperinteen tukiyhdistys ry

Kuhmon karelianismiperinteen tukiyhdistys on perustettu

Kuhmon karelianismiperinteen tukiyhdistys on perustettu keväällä 2022. Perustajajäsenet ovat Markku Nieminen, Keijo Ahtonen ja Kerttu Komulainen.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kuhmon karelianismiin liittyvän kulttuuriperinteen
vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen Suomessa ja kansainvälisesti sekä siihen nojaavan
kulttuurimatkailun kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Exit mobile version