Kuhmon karelianismiperinteen tukiyhdistys on perustettu

Kuhmon karelianismiperinteen tukiyhdistys on perustettu keväällä 2022. Perustajajäsenet ovat Markku Nieminen, Keijo Ahtonen ja Kerttu Komulainen.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kuhmon karelianismiin liittyvän kulttuuriperinteen
vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen Suomessa ja kansainvälisesti sekä siihen nojaavan
kulttuurimatkailun kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa
 • voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia
 • voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia
 • voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
 • voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
 • neuvoo ja ohjaa jäseniään
 • osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
 • voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
 • kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
 • ylläpitää jäsenistään koostuvaa esiintyvää ryhmää
 • voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

Vastaa